Ik heb een klacht, wat nu?

De medewerkers van BasicME zetten zich allen in om de beste zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is de zorg heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen, maar hun klachten te melden.

De medewerkers van BasicME doen hun uiterste best om samen met de betreffende persoon tot een oplossing te komen, mocht er een klacht zijn. Wanneer we intern niet meer tot een passende oplossing kunnen komen, wordt er een externe klachtenbehandeling opgestart.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris of de klachtencommissie.

Klachtopvang
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

reageer zo snel mogelijk
wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.
Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Kunnen wij jou helpen?
Neem gerust contact met ons op!