Kwalitatieve verslavingszorg

Verslaving komt in elke hoek van onze samenleving voor. Het is een maatschappelijk probleem dat zomaar jou kan raken. Het is belangrijk om hulp te zoeken, zodat je je leven weer ten volle kunt benutten. BasicME SGGZ biedt maatwerk dagbehandelingen in de verslavingszorg aan volwassenen die kampen met middelen- en gedragsverslaving. Korte tot geen wachtlijsten, een kleinschalige aanpak met oog voor de persoon en focus op kwalitatieve behandeling met effectieve nazorg. Met een multidisciplinair team streeft BasicME ernaar jou weer actief te laten deelnemen aan de maatschappij.

BasicME is ISO9001 gecertificeerd

Deze certificering benadrukt onze toewijding aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten aan onze zorgvragers. De ISO9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze certificering is een bewijs van onze onophoudelijke inspanningen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. We zetten ons in voor continue verbetering van onze processen, behandelingen en cliëntervaringen, altijd met uw welzijn voorop. 

Nog vragen?

Kwaliteitsstatuut

Met onze op maat gemaakte behandeling sluiten wij aan bij de zorgvraag. De kwaliteit van onze zorgverlening is vastgelegd in ons kwaliteitsstatuut. Hierin is meer te vinden over ons zorgaanbod, beroepsrichtlijnen, hoe wij met jou privacygegevens omgaan en nog meer. 

WTZa-vergunning

In de Wtza wordt nogmaals het belang van goede kwaliteit van de zorg benadrukt. De Wtza geeft daarvoor geen nieuwe regels maar sluit aan bij wat daarover in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is opgenomen. Omdat de kwaliteit van zorg wel een reden kan zijn om een vergunning te weigeren of in trekken, vormt de Wtza wel een extra stimulans om werk te maken van de kwaliteit van de zorg die je verleent.

Kwaliteitsverklaring directie 

De directie neemt persoonlijk de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze organisatie niet alleen voldoet aan de huidige zorgstandaarden, maar ook actief bijdraagt aan het vormgeven van de toekomst van zorgverlening. We zijn toegewijd aan het voeren van een open dialoog, het bevorderen van een cultuur van continue verbetering, en het investeren in de ontwikkeling van onze teams.

ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland staat bekend om zijn betrouwbare en transparante weergave van patiëntervaringen en beoordelingen. Door de samenwerking met ZorgkaartNederland kan BasicME SGGZ directe feedback ontvangen van cliënten over de aangeboden zorg en diensten. Deze feedback is van onschatbare waarde voor het verbeteren van processen, behandelingen en de algehele cliëntervaring.

Schrijf een waardering

Kunnen wij jou helpen?
Neem gerust contact met ons op!